REIKI

       Reiki je léčebný systém vycházející z východních filosofií. Slovo „reiki“ je název pro životodárnou energii (rei = životodárný, ki = energie). Reiki bylo znovuobjeveno v Japonsku Dr. Mikao Usuim. Skutečný počátek Reiki vysledovat patrně nelze z toho důvodu, že jsou zde podobnosti s ještě staršími metodami. Reiki předpokládá existenci energetických center (čaker) a drah (meridiánů) v lidském těle. Pokud jsou čakry vyrovnané a v meridiánech proudí energie bez překážek, je člověk zdravý a vitální. Reikisté (lidé zasvěcení do Reiki) používají techniku přikládání dlaní, čímž dojde k předávání energie Ki ze zdroje Reiki příjemci/nemocnému. Zasvěcený funguje jen jako prostředník mezi zdrojem Reiki a příjemcem, svou energii nedává ani neztrácí.

  Reiki má pouze pozitivní účinky, neublíží a působí vždy tam, kde je jí nejvíce potřeba. Touto energií můžeme léčit (harmonizovat) nejen lidi, ale i zvířata,  rostliny, kameny, vše co je kolem nás i planetu Zemi.

Ošetření Reiki energií se dá velmi dobře kombinovat s lékařskou léčbou a terapií. Pomocí Reiki je možno zneutralizovat případné negativní účinky léků, energeticky nabíjet nápoje, jídlo, či nabíjet a čistit minerály, či ošetřovat rostliny.  Reiki podporuje tělesný, duševní a duchovní vývoj, zmírňuje ale i odstraňuje bolesti, napomáhá hojení ran, zánětů, popálenin či zlomenin, obnovuje duševní rovnováhu, podporuje rozpouštění starých negativních bloků a stresů, posiluje imunitu a spouští samoléčebný proces.

   Pomáhá odbourávat různé závislosti a negativní postoje apod. Reiki je možno působit nejen v přítomnosti, ale i do minulosti a budoucnosti. Při každém léčení je třeba souhlas klienta, u dětí souhlas rodičů!!