TČM - Tradiční Čínské Metody

Tradiční čínská medicína (TCM) je souborné označení pro metody prevence, vyšetření i léčby, vycházející z tradičního čínského léčitelství. Na západě bývá zařazována do kategorie alternativní medicíny. Mezi metody léčby patří akupresura, akupunktura, masáže, změna stravy a životního stylu, podávání bylin (fytoterapie). Na rozdíl od západní medicíny vnímá lidské tělo jako vysoce provázaný celek, v němž stav jednoho orgánu ovlivňuje jiný. Základními pojmy tohoto pohledu na tělo jsou energie čchi, principy Jin a Jang a učení o pěti prvcích, které nalézáme v čínské filosofii i v jiných tradičních čínských oborech.

  

Základní charakteristika čínské medicíny

  • Celostní přístup v pojímání člověka - člověk je chápán jako součást vesmíru - jako buňka ve větším organismu, která je s ním spojena a podléhá stejným zákonům jako celý vesmír. Stejná jednota platí i uvnitř lidského těla, kde jsou jednotlivé části propojeny a vzájemně se ovlivňují.

Léčba na základě detailní diferenciální diagnostiky, tj. postupu k určování aktuálního stavu fungování organismu a určování příčin onemocnění. Zdravý člověk, jako celek, a jednotlivé orgány, jako jeho části, se navenek projevují určitými příznaky. Při onemocnění jsou některé z nich atypické a signalizují nerovnováhu nebo chorobu. Detailní diagnostika umožňuje nalézt základní příčinu disharmonie a poté ji i cíleně léčit.
Praktik získává základní informace pomocí čtvero metod: zrakem, sluchem, dotazováním, palpací pulzu. Získaný soubor informací dále analyzuje a zatřiďuje do celého komplexu vztahů v rámci organismu i v souladu organismu a přírodního prostředí.

Metody léčby v TČM
Podle výsledků diagnostiky navrhuje praktik TČM nejvhodnější terapii pro klienta, případně kombinaci těchto metod.

  • Fytoterapie - bylinná léčba
  • Dietetika
  •  Akupunktura
  • Moxování
  •   Baňkování
  • Tuina masáž
  • Qiqonq cvičení


Tradiční Čínská Medicína- TČM


Tradiční čínská medicína (TČM), jejíž historie sahá 2 000 až 3000 let do minulosti, vytvořila jedinečný systém diagnostiky a léčby nemocí. Přístup tradiční čínské medicíny se zásadně liší od přístupu medicíny západní. V tradiční čínské medicíně se chápání lidského těla zakládá na holistickém pojetí vesmíru, jak je popisuje taoismus, a léčba nemocí je založena na diferenciální diagnostice syndromů.

Tradiční čínská medicína přistupuje k lidskému tělu jako celku. Vychází z předpokladu, že v těle souvisí vše se vším a není možné na jednotlivá onemocnění pohlížet jen jako na izolované problémy. Normální funkce lidského těla zabezpečuje a udržuje rovnováha prvků Yin a Yang. Pokud pod vlivem vnějších faktorů (například zranění) či vnitřních faktorů (například změna nálad, špatná životospráva) dojde k nerovnováze tělesných funkcí, a tak i k nerovnovážnému stavu ying a yang, vzniká nemoc. Z tohoto principu vychází i naše podání tradiční čínské medicíny klientovi. Tomu je podle obtíží sestavena léčba z jednotlivých prvků tradiční čínské medicíny přímo na míru. Z tohoto důvodu se nedá dopředu říci, jak přesně bude Vaše procedura vypadat.

Mezi jednotlivé složky Tradiční Čínské Medicíny, se kterými se může klient našeho  centra nejčastěji setkat, patří Akupunktura,  Shiatsu terapie, Baňkování,  Moxování, reflexní terapie, Akupresura, Diagnostika, Bylinná terapie, Tuina masáž